Pienyritysten kirjanpito

Kirjanpitovelvollisuus koskee Suomessa kaikkia yrityksiä, myös pieniä ja aloittelevia.

Pienimuotoisen toiminnan kohdalla kirjanpitoa on mahdollista tehdä myös itse. Tämä koskee lähinnä sivutoimista toiminimiyrittäjyyttä. Silloin käytetään useimmiten maksuperustaista eli yhdenkertaista kirjanpitoa.

ALV ja YEL

Pienimuotoistakin yritystoiminta käynnistelevä törmää pian kahteen tärkeään lyhenteeseen: Alv eli arvonlisävero ja YEL eli yrittäjän eläkevakuutus.

Alv lisätään kaikkien tuotteiden ja palveluiden hintaan (eräin poikkeuksin), ja sen maksavat siis asiakkaat. Alv laskuri auttaa hahmottamaan mikä vaikutus sillä on myyntihintaan milläkin verokannalla. Tämä on huomioitava hinnoittelussa.

Toiminimi on alv-velvollinen jos liikevaihto tilikaudella ylittää 10 000 euroa. Arvonlisäveron alarajahuojennus eli osittainen verohelpotus koskee lisäksi yrityksiä joiden tilikauden eli vuoden liikevaihto on alle 30 000 euroa.

YEL puolestaan on pakollinen kun yritystoiminta on jatkunut vähintään 4 kuukautta. Vakuutusta maksetaan yrittäjän työtulon perusteella joka on eri asia kuin yrittäjän tekemä tulos.

Toiminnan kasvaessa sekä osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä kirjanpito on lähes aina syytä teettää ammattilaisella. Varsinkin kun toiminta kansainvälistyy.

Kahdenkertainen kirjanpito paitsi vastaa lain vaatimuksiin, tuottaa myös tärkeää taloudellista informaatiota toiminnan kannattavuudesta. Kirjanpidon sijaan käytetäänkin usein laajempaa termiä taloushallinto.

Yrittäjän kannattaa yleensä keskittyä omaan ydinosaamiseen, on se sitten tuotekehittely, myynti ja markkinointi tai asiakaspalvelu. Yrittäjän tunnetusti pitkiksi venyviä päiviä ei ole syytä jatkaa turhaan paperitöiden parissa.

Ammattilaisen apuun turvautuminen myös vähentää virheiden mahdollisuutta ja mahdollisia kalliita jälkiseuraamuksia.

Tilitoimistot

Tilitoimisto eli kirjanpitotoimisto hoitaa yleisesti etenkin pk-yrittäjien taloushallintoa. Suuremmilla yrityksillä on usein oma osasto tähän tarkoitukseen.

Suomessa on yli 4000 tilitoimistoa, ja ne hoitavat jopa satojen tuhansien yritysten ja yhteisöjen taloushallintoa.

Alan valtakunnallinen toimialaliitto on Suomen taloushallintoliitto ry. Se auktorisoi kirjanpitoyrityksiä ja kehittää niiden toimintaa. Liiton yhteydessä toimii Tili-instituuttisäätiö joka sääntelee KLT- (Kirjanpito ja laskentatoimi) ja PHT (Palkkahallinto) -tutkintoja.

Autorisointien ja sertifikaattien lisäksi tilitoimiston valinnassa on hyvä selvittää hieman nykyistä asiakaskuntaa. Usein on hyötyä jos kirjanpitäjällä on aiempaa kokemusta juuri oman toimialan erityispiirteistä.

Taloushallinnon ohjelmistot

Markkinoilla on runsaasti kilpailevia ohjelmistoja yrityksen kirjanpitoon ja taloushallintoon. Ohjelmat ovat laajuudeltaan ja ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisia. Osa on suunnattu erityisesti tietyille toimialoille ja tietyn kokoisille yrityksille.

Yhä yleisempää on että järjestelmät toimivat pilvessä, siis selaimen kautta internetissä eikä erillisessä tietokoneelle asennettavassa ohjelmassa.