Tilitoimiston valitseminen

Kun olet perustanut uuden yrityksen, tai toiminta on laajenemassa siten että kirjanpito omatoimisesti ei enää ole käytännöllistä, on aika etsiä tilitoimisto.

Tilitoimistoa voi aina vaihtaa, mutta usein oman kirjanpitäjän kanssa muodostuu pitkä, vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestävä suhde. Hyvä tilitoimisto on muutakin kuin lakisääteisten paperitöiden hoitaja, ja osaa ohjata yrittäjää monissa taloudellisissa kysymyksissä.

Sen vuoksi sen oikean löytämiseen on syytä käyttää hetki aikaa, eikä vain tarttua ensimmäiseen silmään osuvaan mainokseen. Uuden yrittäjän iloksi palveluiden markkina on Suomessa hyvin kilpailtu joten valinnanvaraa on.

Ei myöskään ole olemassa ”yhtä parasta” suomalaista tilitoimistoa, vaan valinta riippuu yrityksen koosta, toimialasta ja siitä millaisia palveluita välttämättömän kirjanpidon lisäksi kaivataan.

Oma toimiala ja muiden yrittäjien kokemukset

Vaikka tilitoimistojen palveluita käyttävät kaikenlaiset yritykset, monet keränneet asiakkaita erityisesti tietyiltä toimialoilta. Etenkin jos alaan liittyy erityistä sääntelyä, on tärkeää että kirjanpitäjällä on tästä aiempaa kokemusta.

Esimerkkejä tällaisista aloista ovat muun muassa rakennusala jolla noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, tai verkkokauppa joka myy runsaasti tuotteita eri maihin, myös EU:n ulkopuolelle.

Useimmilla uusillakin yrittäjillä lienee jonkinlaista verkostoa alalla jo toimivien parissa. Vaikka kyseessä olisivatkin kilpailijat, kannattaa kokemuksia silti kysellä.

Tilitoimistolta voi myös suoraan kysellä referenssejä eli sitä keitä heidän asiakkaanaan on, usein näitä myös mainostetaan toimiston verkkosivuilla.

Todisteena kirjanpitäjän ammattitaidosta ovat myös alan tutkinnot ja auktorisointi. Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tili-instituuttisäätiö vastaa KLT ja PHT-tutkintojen myöntämisestä.

Paikallisuus ja tavoitettavuus

Kirjanpidon ja taloushallinnon sähköistyminen on jossain määrin vähentänyt tarvetta valita tilitoimisto ”omalta kylältä”. Moni yrittäjä kuitenkin edelleen arvostaa mahdollisuutta keskustella ajoittain myös kasvokkain. Saatetaan myös kokea että palvelu pienessä toimistossa on räätälöidympää.

Yhteydenpidon voi kuitenkin nykyisin hoitaa myös täysin netin varassa. Monelle liikkuvaa elämää viettävälle yrittäjälle whatsapp tai vastaava saattaa olla se kätevin yhteysväline.

Palveluiden kattavuus ja hinta

Kirjanpitopalveluita myydään useilla eri hinnoitteluperusteilla. Hinta voi olla kiinteä tai perustua työmäärään, eli käytettyihin tunteihin tai tositteisiin.

Tarjouksia pyytäessä kannattaa tarkkaan miettiä omia tarpeita ja tutkia kiinteän hinnan lisäksi erilaisia lisäkustannuksia. Mitkä ovat esimerkiksi omien tositteiden määrät, tulevatko ne kasvamaan tulevaisuudessa?

Pienimuotoisessa toiminnassa jossa yrittäjä itse hoitaa esimerkiksi ostolaskujen kaltaiset juoksevat asiat ja kirjanpitäjälle jää lähinnä tarkastus ja tilinpäätös, voi tuntipohjainen malli olla kustannustehokas.

Jos kuiten yritys on alusta lähtien kasvuhakuinen, on hyvä etsiä tilitoimisto joka voi pysyä matkassa.